HỘI NGHỊ GIAO BAN CƠ QUAN CHỦ QUẢN NHÀ XUẤT BẢN NĂM 2018

Sáng ngày 18/1 vừa qua, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội xuất bản Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban cơ quan chủ quản nhà xuất bản năm 2018, dưới sự chủ trì của ông Lê Mạnh Hùng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và ông Hoàng Vĩnh Bảo - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội Xuất bản.

Quang cảnh của Hội nghị.

Tại Hội nghị cũng đưa ra báo cáo tóm tắt hoạt động xuất bản Năm 2018 và cho thấy sự tăng trưởng ngoạn mục của ngành sách, ước tính toàn ngành xuất bản được trên 33 nghìn đầu sách, trên 430 triệu bản sách tăng về số đầu sách và số bản so với năm 2017. Các đề tài với nội dung, hình thức, mẫu mã ngày càng đa dạng, chất lượng sách được cải thiện. Trong đó, xuất bản được nhiều đầu sách giá trị về lý luận chính trị, kinh tế, văn hóa, văn học, lịch sử, các công trình nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn, khoa học công nghệ, hướng nghiệp… 

Nhằm phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, đáp ứng nhu cầu của đọc, các nhà xuất bản đã chú trọng biên tập và kịp thời phát hành các sách học tập, quán triệt các Nghị quyết Đại hội 12 và các Hội nghị Trung ương 5,6,7,8; sách về xây dựng, chỉnh đốn đảng gắn với học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...Các cơ quan chức năng kịp thời chỉ đạo định hướng các nội dung phức tạp, nhạy cảm góp phần hạn chế việc khai thác các mảng đề tài xa rời tôn chỉ mục đích.

Ông Chu Hòa, Cục Trưởng, Cục xuất bản, in và phát hành, Bộ Thông tin và Truyền thôngđã đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019. Xuất phát từ thực tiễn hoạt động xuất bản năm 2018, Cục Xuất bản In và Phát hành đề nghị các cơ quan chủ quản nghiên cứu, xem xét và có cơ chế tạo điều kiện cho nhà xuất bản trực thuộc có thể phát triển thành những tập đoàn xuất bản lớn của cả nước trong tương lai. Các đơn vị được đề xuất phát triển thành các tập đoàn xuất bản lớn đều là những NXB mạnh hiện nay như NXB Trẻ, NXB Văn học, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, NXB Kim Đồng, NXB Đại học Sư phạm...

Nhà xuất bản Bách khoa Hà Nội có cơ quan chủ quản là Trường đại học hàng đầu về khoa học kỹ thuật và công nghệ, với thế mạnh về đội ngũ nhân sự và trang thiết bị hiện có, chúng tôi sẽ tập trung để xuất bản các công trình nghiên cứu khoa học, những bộ sách có giá trị, áp dụng vào thực tiễn trong thời đại công nghệ 4.0.