HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC XUẤT BẢN VÀ PHÁT HÀNH NĂM 2018

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC XUẤT BẢN VÀ PHÁT HÀNH NĂM 2018

Sáng 9.3, tại TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế, Bộ Thông tin - Truyền thông (TT-TT), Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Tham dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng: Đồng chí Trương Minh Tuấn- Bộ trưởng Bộ TTTT, đồng chí Võ Văn Phuông- Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Lê Trường Lưu - Bí thư tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Năm 2017 là năm tiếp tục đánh dấu sự thay đổi, chuyển biến của ngành Xuất bản theo hướng ngày càng tích cực. Các nhà xuất bản, các cơ sở phát hành đã có nhiều nỗ lực, vượt qua khó khăn để hoàn thành cơ bản nhiệm vụ, kế hoạch công tác và đạt những thành tích được xã hội ghi nhận.

Trong lĩnh vực xuất bản, năm 2017 đã xuất bản được 30.851 cuốn với 312.510.500 bản dưới dạng sách in; 217 xuất bản phẩm với hơn 3 triệu lượt bán dưới dạng xuất bản điện tử; 1.800 xuất bản với 33 triệu bản dưới dạng xuất bản đĩa CD, DVD, bản đồ...

Năm 2017 là năm nhiều nhà xuất bản chấm dứt tình trạng hoạt động cầm chừng, thua lỗ, chuyển sang giai đoạn phát triển, kinh doanh ổn định và có lãi. Nhưng bên cạnh đó, năm 2017 vẫn còn những nhà xuất bản chưa vượt được qua gia đoạn khó khăn, hoạt động không hiệu quả.

Ngoài việc đổi mới liên tục, đầu tư về mặt hình thức, các nhà xuất bản ngày càng chú trọng vào công việc nâng cao chất lượng nội dung xuất bản phẩm, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân và tạo được hiệu ứng tốt trong xã hội.

Các nhà xuất bản đã rất nỗ lực để xuất bản được nhiều xuất bản phẩm có hàm lượng giá trị tri thức cao thuộc nhiều lĩnh vực như văn hóa, khoa học công nghệ, kinh tế, giáo dục...

Dù có nhiều khó khăn nhưng trong năm 2017, mạng lưới phát hành xuất bản phẩm tại các địa bàn tỉnh, thành phố, quận, huyện về cơ bản vẫn được duy trì và phát triển. Một số đơn vị kính doanh xuất bản đã chủ động đầu tư phát triển mạng lưới các nhà sách, mở rộng thị trường kinh doanh ở nhiều tỉnh, thành. Dù vậy việc phát hành về các vùng nông thôn, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, hệ thống nhà sách ngày càng thiếu vắng. Nguyên nhân được đưa ra là do tiền thuê nhà đất cao, nhiều cơ sở phát hành phải thu hẹp diện tích kinh doanh.

Hội nghị cũng đã đưa ra một số tồn tại cần sớm được khắc phục như về cấp đổi giấy phép thành lập nhà xuất bản, xuất bản phầm điện tử, đăng ký xuất bản, nội dung xuất bản phẩm...

Phương hướng nhiệm vụ được đưa ra trong năm 2018 là tăng cường chất lượng quản lý nhà nước. Trong đó, kiên quyết hoàn thành việc cấp đổi giấy phép thành lập nhà xuất bản trước 1.4.2018.

Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành cho các đơn vị xuất bản, in, phát hành. Tập trung đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức pháp luật nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thuộc lĩnh vực xuất bản.

Các nhà xuất bản cần chủ động nghiên cứu đề xuất với cơ quan chủ quản về việc chuyển đổi mô hình hoạt động của nhà xuất bản phù hợp với tình hình cụ thể của đơn vị và đúng quy định của pháp luật theo tinh thần chủ đạo của Đảng tại Nghị quyết sô 19/NQ-TW Hội nghị Trung ương VI khóa XII: “Chuyển hầu hết các nhà xuất bản sang đơn vị sự nghiệp có thu, trường hợp thật sự cần thiết, đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thì cho phép chuyển sang công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên 100% vốn nhà nước, hoàn thành trong quý 4 năm 2019”.