Lễ kết nạp đảng viên mới

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

Ngày 19/6/2015, Chi bộ NXB Bách Khoa Hà Nội thuộc Đảng bộ Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho 02 đồng chí Đỗ Thị Hoạt và Đỗ Thanh Thùy.

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân đảng viên nói riêng. Với ý nghĩa đó, được sự giúp đỡ của chi bộ NXB Bách Khoa Hà Nội và sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân, 02 đồng gồm đồng chí Đỗ Thị Hoạt, đồng chí Đỗ Thanh Thùy đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tại buổi lễ kết nạp, đồng chí Phùng Lan Hương – Bí thư chi bộ phát biểu dặn dò toàn Chi bộ nói chung và các đồng chí đảng viên mới nói riêng về nhiệm vụ của người đảng viên trong tình hình mới. Theo đó, toàn chi bộ cần đoàn kết xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, các đồng chí đảng viên mới phải không ngừng học hỏi nâng cao trình độ, đặc biệt là lập trường chính trị vững vàng, góp phần xây dựng NXB ngày càng phát triển, đóng góp cho công cuộc xây dựng đất nước.

Thay mặt Chi bộ NXB, đồng chí Phùng Lan Hương – Bí thư chi bộ đã đọc và trao Quyết định kết nạp, giao nhiệm vụ cho các đồng chí đảng viên mới, đồng thời phân công các đồng chí đảng viên chính thức trong chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt các đồng chí đảng viên mới trong thời gian thử thách 12 tháng. 

Sau khi nhận Quyết định kết nạp, các đồng chí Đảng viên mới đã đứng trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tích Hồ Chí Minh đọc lời tuyên thệ và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình xâu dựng Chi bộ, Đảng bộ ngày càng vững mạnh.

Một số hình ảnh tại buổi lễ kết nạp:

Đồng chí Phùng Lan Hương trao Quyết định kết nạp cho đồng chí Đỗ Thanh Thùy

Đồng chí Phùng Lan Hương trao Quyết định kết nạp cho đồng chí Đỗ Thanh Thùy

Đồng chí Phùng Lan Hương trao Quyết định kết nạp cho đồng chí Đỗ Thị Hoạt

Đồng chí Phùng Lan Hương trao Quyết định kết nạp cho đồng chí Đỗ Thị Hoạt

Hai đồng chí Đảng viên mới nhận hoa chúc mừng của Chi bộ và Công đoàn

Hai đồng chí Đảng viên mới nhận hoa chúc mừng của Chi bộ và Công đoàn

Tập thể cán bộ Nhà xuất bản Bách Khoa Hà Nội

Tập thể cán bộ Nhà xuất bản Bách Khoa Hà Nội

 

NXB Bách Khoa Hà Nội

ils-3pl.com.ua/
proffitness.com.ua
progressive.ua/
www.bestcool.com.ua/
militarycenter.com.ua/
www.bestcool.com.ua
www.mexes.com.ua/