Nhà xuất bản Bách Khoa Hà Nội tham gia sơ kết đề án trang bị sách xã, phường, thị trấn năm 2012

NHÀ XUẤT BẢN BÁCH KHOA – HÀ NỘI THAM GIA SƠ KẾT ĐỀ ÁN

TRANG BỊ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN NĂM 2012 

Xác định nhiệm vụ trọng tâm của việc tham gia đề án trang bị sách xã, phường, thị trấn năm 2012 là xây dựng những đề tài thiết yếu nhằm đáp ứng yêu cầu của thời kì phát triển mới và nâng cao dân trí cho các tầng lớp nhân dân ở cơ sở, Nhà xuất bản Bách Khoa - Hà Nội đã xây dựng đề tài “Cẩm nang chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ở cơ sở” để góp phần phổ biến những kiến thức có ích, thiết thực vào trong đời sống xã hội. 


Sau 02 năm thực hiện đề án, tủ sách xã phường, thị trấn, dưới sự chỉ đạo của Ban Bí thư, các tỉnh, thành ủy xây dựng chương trình, quy chế quản lý và sử dụng sách, đề án tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí để quản lý, khai thác sử dụng có hiệu quả sách được trang bị. Với những chương trình cụ thể như vậy, Đề án đã nhận được những đánh giá cao và sự ủng hộ nhiệt tình từ phía nhân dân tại các địa phương từ khắp mọi miền của Tổ quốc. Để có được thành công này, vấn đề xây dựng và lựa chọn đề tài là vô cùng quan trọng.

Năm 2012 đã có 87 đề tài được phê duyệt và đưa vào xuất bản. Các đề tài bao gồm các nội dung giới thiệu về tiểu sử, di chúc, phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bên cạnh các đề tài nhằm cung cấp những kiến thức, kĩ năng về công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; kĩ năng công tác Mặt trận, lãnh đạo, điều hành của cán bộ cấp xã; phổ biến các chính sách, pháp luật đến với người dân thì các đề tài mang tính chất thực tiễn cao nhằm cung cấp cho nhà nông những kiến thức về chăn nuôi, trồng trọt, kinh nghiệm làm giàu, những tấm gương điển hình trong sản xuất, kinh doanh giỏi; những kiến thức về chăm sóc sức khỏe gia đình và cả những đề tài sách dành cho đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

Cuốn “Cẩm nang chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ở cơ sở” của Nhà xuất bản Bách Khoa - Hà Nội phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc Gia - Sự thật xuất bản là đề tài thiết thực, có ý nghĩa cao, góp phần xây dựng cho tủ sách xã, phường, thị trấn thêm phong phú. Với số lượng in hơn 25.000 bản, nội dung sách đảm bảo tính chính xác, khoa học, được trình bày dưới dạng hỏi đáp, dễ đọc, dễ hiểu, dễ nhớ,…phù hợp với đối tượng người đọc là nhân dân tại các địa phương. 

Nội dung của cuốn sách gồm:

 

Phần 1: Khái quát về một số chỉ tiêu liên quan đến người cao tuổi.

 

Phần 2: Những thay đổi về tâm sinh lý của người cao tuổi.

Phần 3: Những bệnh tật thường gặp ở người cao tuổi và cách khắc phục.

 

Phần 4: Chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, luyện tập ở người cao tuổi.

Thời gian tới, Nhà xuất bản Bách Khoa - Hà Nội tiếp tục tham gia Đề án trang bị sách xã, phường, thị trấn nhằm góp phần tuyên truyền chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị cấp xã, phổ biến kiến thức đến các tầng lớp nhân dân.

Ngụy Liễu

ag-tng.com.ua
zubochist.com.ua
www.casinostips.net/
alex-car.com.ua
www.nadiya.com.ua/
www.akkumulyatory.net
militarycenter.com.ua