NHÀ XUẤT BẢN BÁCH KHOA HÀ NỘI ĐÓN NHẬN CỜ THI ĐUA CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Ngày 25-1, tại Tp. Hồ Chí Minh, Bộ Thông tin và Truyền thông đã trao tặng Cờ Thi đua cho Nhà xuất bản Bách khoa Hà Nội và 6 đơn vị đãcó thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua của ngành xuất bản – in và phát hành. Đây là sựghi nhận và biểu dương kịp thời đối với những đóng góp mà Nhà xuất bản Bách khoa Hà Nội cũng như các đơn vị trong ngành đã đạt được trong năm 2018.

Nhà xuất bản Bách khoa đón nhận Cờ Thi đua của Bộ Thông tin và truyền thông.

Trong Hội nghị triển khai công tác xuất bản và phát hành năm 2019, ông Chu Văn Hòa - Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành cho biết, dù gặp nhiều khó khăn nhưng năm 2018 là năm có số lượng xuất bản phẩm tăng 20% so với năm 2017, là mức kỷ lục trong 10 năm qua. Số lượng, chất lượng xuất bản phẩm được nâng cao, số vụ việc vi phạm trong ngành giảm hơn so với năm 2017. 

Năm 2019, ngành Xuất bản, In và Phát hành triển khai xây dựng chiến lược sách quốc gia và đẩy mạnh áp dụng công nghệ vào hoạt động của Ngành. Cục Xuất bản, In và Phát hành sẽ nghiên cứu, đề nghị Chính phủ có chính sách hỗ trợ các nhà xuất bản phát triển theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp. Với thế mạnh là đội ngũ tác giả là các thầy, cô chuyên về lĩnh vực khoa học kỹ thuật, khoa học công nghệ của Trường đại học Bách khoa Hà Nội, Nhà xuất bản Bách khoa sẽ tiếp tục xuất bản những ấn phẩm có giá trị khoa học để đóng góp vào sự phát triển củangành Xuất bản, Invà Phát hành cùng sựphát triển của hệ thống Giáo dục Đại học Việt Nam.