1. Tổ chức xuất bản các loại xuất bản phẩm văn hóa, khoa học, các loại sách giáo trình, chuyên khảo, sách tham khảo phục vụ cho các hệ đào tạo của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, khối các trường Đại học, Cao đẳng, Dạy nghề và độc giả trên toàn quốc.

2. Liên kết xuất bản, phát hành xuất bản phẩm với các đối tác cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước. Nhà xuất bản cấp giấy phép xuất bản cho các đối tác muốn xuất bản sách.

3. Thiết kế kỷ yếu hội nghị.

4. In ấn: In offset các loại sách, tài liệu phục vụ hội thảo, hội nghị, kỷ yếu, giấy thi, giấy nháp, tờ rơi, tờ gấp, phong bì…

Mục tiêu phục vụ: THỜI GIAN, CHẤT LƯỢNG ĐẢM BẢO - GIÁ CẢ HỢP LÝ - THỦ TỤC NHANH GỌN