(024) 38684569

Giỏ Hàng

0 item(s) - 0VND
Giỏ hàng đang trống!

Chương Trình đại lý

Nhà xuất bản Bách khoa Hà Nội chương trình đại lý hoàn toàn miễn phí và cho phép thành viên nhận hoa hồng khi đặt liên kết hoặc liên kết trang web quảng cáo sách nào đó. Bất kì giao dịch mua sách phát sinh từ liên kết sẽ nhận được phần trăm hoa hồng. Tỉ lệ hoa hồng hiện tại là Nhà xuất bản Bách khoa Hà Nội.

Vui lòng xem trang FAQ để xem chính sách đại lý & điều khoản.