(024) 38684569

Giỏ Hàng

0 item(s) - 0VND
Giỏ hàng đang trống!

Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Hiển thị: Danh sách / Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Bài tập Tin học đại cương
Bố cục sách bao gồm các phần chính như sau: - Phần các câu hỏi trắc nghiệm: có 348 câu hỏi tr..
24.000VND
Trước thuế: 24.000VND
Bài tập Tin học đại cương
Bố cục sách bao gồm các phần chính như sau: - Phần các câu hỏi trắc nghiệm: có 348 câu hỏi tr..
34.000VND
Trước thuế: 34.000VND
Cấu trúc dữ liệu và thuật toán
Nội dung sách bao gồm 7 chương: Chương 1. Các khái niệm cơ bản Chương 2. Thuật toán đệ qu..
90.000VND
Trước thuế: 90.000VND
Giáo trình Cơ sở an toàn thông tin
Giáo trình trình bày những kiến thức cơ bản và then chốt, với mức ưu tiên cao hơn so với các kỹ t..
58.000VND
Trước thuế: 58.000VND
Giáo trình Tin học đại cương
Giáo trình bao gồm ba phần: Phần I: Tin học căn bản. Trình bày về thông tin, dữ li..
55.000VND
Trước thuế: 55.000VND
Giáo trình Tin học đại cương (TB)
Giáo trình bao gồm ba phần: Phần I: Tin học căn bản. Trình bày về thông tin, dữ li..
42.000VND
Trước thuế: 42.000VND
Giáo trình Tin học đại cương
Giáo trình bao gồm ba phần: Phần I: Tin học căn bản. Trình bày về thông tin, dữ li..
40.000VND
Trước thuế: 40.000VND
Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm
Giáo trình giới thiệu những kiến thức và kỹ năng về việc kiểm thử phần mềm, các công đoạn kiểm th..
68.500VND
Trước thuế: 68.500VND
Lý thuyết thông tin
Sách cung cấp cho bạn đọc các cơ sở lý thuyết về biểu diễn, về độ đo, về cách thức đảm bảo tính c..
30.000VND
Trước thuế: 30.000VND
Nhập môn Linux và phần mềm mã nguồn mở
Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc các kiến thức cơ bản, các thông tin hướng dẫn cần thiết để có thể ..
28.000VND
Trước thuế: 28.000VND
Tính toán khoa học
Giáo trình bao gồm 9 chương: Chương 0. Mở đầu Chương 1. Nhập môn Matlab Chương 2. Hệ ..
88.000VND
Trước thuế: 88.000VND
Đánh giá hiệu năng mạng
Sách được bố cục thành sáu chương, trong đó hai chương đầu đề cập đến các khái niệm cơ bản nhất c..
45.000VND
Trước thuế: 45.000VND
Điện toán đám mây
Giáo trình cung cấp cho bạn đọc cái nhìn tổng thể về các khái niệm cơ bản về điện toán đám mây, c..
69.000VND
Trước thuế: 69.000VND
Giáo trình Cơ sở an toàn thông tin
Cuốn sách này được biên soạn cho đối tượng là sinh viên các năm cuối và học viên cao học chuyên ngàn..
88.000VND
Trước thuế: 88.000VND
240x240

Tin mới nhất

NHÀ XUẤT BẢN BÁCH KHOA HÀ NỘI ĐÓN NHẬN CỜ THI ĐUA CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 31-01-2019

Ngày 25-1, tại Tp. Hồ Chí Minh, Bộ Thông tin và Truyền thông đã trao tặng Cờ Thi đua cho Nhà xuất bản Bách khoa Hà Nội và 6 đơn vị đãcó thành tích xuất sắc,...

HỘI NGHỊ GIAO BAN CƠ QUAN CHỦ QUẢN NHÀ XUẤT BẢN NĂM 2018 21-01-2019

Sáng ngày 18/1 vừa qua, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội xuất bản Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban cơ quan...

HỘI THẢO VỀ THỰC THI QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN 26-11-2018

Ngày 24.11.2018,  Cục Bản quyền tác giả Việt Nam và Cục Bản quyền tác giả Nhật Bản phối hợp tổ chức Hội thảo về thực thi quyền tác giả, quyền liên quan...