(024) 38684569

Shopping Cart

0 item(s) - 0VND
Your shopping cart is empty!
Đề cương bài giảng Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
Đề cương bài giảng Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

Đề cương bài giảng Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

Brand: Manufacturer
Product Code: CT1
Availability: In Stock
9,000VND
Ex Tax: 9,000VND
Qty:

Đề cương được biên soạn dựa trên : - Đề cương các môn khoa học lý luận Mác-Lênin ,tư tưởng Hồ Chí Minh của bộ Giáo dục và Đào tạo xuất bản nắm 2003. - Giáo trình lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam của bộ Giáo dục và Đào tạo,Nhà xuất bản chính trị quốc gia Hà Nội nắm 2004

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below: