(024) 38684569

Shopping Cart

0 item(s) - 0VND
Your shopping cart is empty!
Hướng dẫn ôn tập môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin - Học phần 1
Hướng dẫn ôn tập môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin - Học phần 1

Hướng dẫn ôn tập môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin - Học phần 1

Product Code: CT5
Availability: In Stock
20,000VND
Ex Tax: 20,000VND
Qty:
Thông tin về sách
Tác giả TS. Mai Thị Thanh (Chủ biên) TS. Đinh Thanh Xuân, TS. Trần Việt Thắng, TS. Nguyễn Xuân Trung, TS. Hoàng Thị Hạnh, ThS. Lê Văn Kiện
Khổ sách 16 x 24

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below: