(024) 38684569

Shopping Cart

0 item(s) - 0VND
Your shopping cart is empty!
Bài giảng Anh văn chuyên ngành quản trị kinh doanh
Bài giảng Anh văn chuyên ngành quản trị kinh doanh

Bài giảng Anh văn chuyên ngành quản trị kinh doanh

Brand: Manufacturer
Product Code: KT12
Availability: In Stock
30,000VND
Ex Tax: 30,000VND
Qty:

Tài liệu gồm có hai phần chính là lý thuyết đọc hiểu và biên dịch, và các bài đọc chuyên ngành. Phần lý thuyết đọc hiểu sẽ cung cấp cho người  học  quy trình đọc hiệu quả và và các nguyên tắc và yêu cầu trong dịch thuật, nhờ đó người học có thể nâng cao tốc độ đọc và khả năng dịch sát nghĩa các nội dung chuyên ngành. Phần các bài đọc chuyên ngành được chia theo từng chủ đề như kinh tế học, quản trị học, kế toán... sẽ giúp nâng cao lượng từ vựng và hiểu biết về ngành quản trị kinh doanh của người học.

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below: