Chi bộ Nhà xuất bản Bách Khoa Hà Nội tổ chức Đại hội Chi bộ đảng (nhiệm kỳ 2015-2017)

CHI BỘ NHÀ XUẤT BẢN BÁCH KHOA HÀ NỘI TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI BỘ ĐẢNG (nhiệm kỳ 2015-2017)

 


Trong không khí phấn khởi của cả nước, các tổ chức cơ sở đảng lần lượt tiến hành đại hội và ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc, chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng CSVN, các đồng chí đảng viên, cán bộ Nhà xuất bản Bách Khoa Hà Nội cũng trang trọng tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kì 2015 – 2017.

 

Qua đại hội chúng ta đã thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế. Tư tưởng vĩ đại của Người cùng với chủ nghĩa Mác – Lênin mãi mãi là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Đại hội chúng ta thành kính tưởng nhớ các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, đồng bào, đồng chí đã hi sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng.

 Dù rằng Chi bộ Nhà xuất bản Bách Khoa Hà Nội mới thành lập qua 02 kì Đại hội nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, Chi bộ NXB Bách Khoa đã chỉ đạo và phối hợp với Ban lãnh đạo NXB cùng tập thể cán bộ nhân viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để xây dựng và đưa NXB Bách Khoa lên tầm cao mới.
 

Đại hội đã kiểm điểm đánh giá những ưu, khuyết điểm trong quá trình phấn đấu thực hiện nghị quyết Chi bộ nhiệm kì thứ nhất và nghị quyết của Đảng ủy Trường, cũng như nghị quyết Trung ương và Thành ủy. Đại hội thông qua chương trình công tác, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm góp phần thực hiện tốt nghị quyết  Đại hội Chi bộ nhiệm kì 2015-2017 của NXB Bách Khoa, nghị quyết Đảng bộ Trường lần thứ 28, góp phần tích cực vào sự nghiệp Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước, xây dựng Nhà trường, Nhà xuất bản ngày càng phát triển hơn nữa.

Đại Hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017đã khai mạc lúc 14h và kết thúc lúc 15h30 trong không khí vui vẻ phấn khởi và thành công tốt đẹp. Đại hội dân chủ thảo luận về cơ cấu, tiêu chuẩn số lượng và lựa chọn đảng viên có đủ tiêu chuẩn, là hạt nhân của sự đoàn kết được tập thể tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017.

 

  Kết quả là Đồng chí Phùng Lan Hương, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Bách Khoa Hà Nội giữ chức vụ Bí thư Chi bộ nhiệm kì 2015-2017 .

  Xin chúc mừng sự thành công của Đại hội.

 

 
nadiya.com.ua
stuloff.com.ua
conan-casino.org
ag-tng.com.ua
www.militarycenter.com.ua/
www.4football.com.ua/
militarycenter.com.ua