(024) 38684569

Shopping Cart

0 item(s) - 0VND
Your shopping cart is empty!

You can update infomation of ebook on page http://greelane.com/store/?b=166

Chemical Engineering

 

Công nghệ axit sunfuric

Từ điển hóa nhuộm Anh - Việt

Sổ tay sử dụng thuốc nhuộm

Cơ sở hóa học Polime Tập 1

Điện hóa học

Công nghệ sản xuất vật liệu chịu lửa

Kỹ thuật hóa học đại cương

Kỹ thuật tách hỗn hợp nhiều cấu tử Tập 1

Kỹ thuật tách hỗn hợp nhiều cấu tử Tập 2

Plasma và ứng dụng trong kỹ thuật vật liệu polime

Rây phân tử và vật liệu hấp phụ

Mạ crom - Lý thuyết và ứng dụng

Bài tập hóa học đại cương

Hóa học đại cương

Kỹ thuật công trình trong công nghệ hóa học

Biotechnology and Food Technology

 

Giáo trình máy và thiết bị chế biến lương thực

Bảo quản lương thực

Công nghệ rau quả

Công nghệ đường mía

Giáo trình máy và thiết bị vận chuyển & định lượng

 

 

Các quá trình cơ bản tổng hợp hóa dược hữu cơ

Các thuốc kháng khuẩn, kháng virut và phương pháp tổng hợp

Hóa dược và kỹ thuật tổng hợp T1

Hóa dược và kỹ thuật tổng hợp T3

 

Infomation and Communication Technology

Giáo trình cơ sở an toàn thông tin

Nhập môn Linux và phần mềm mã nguồn mở

Công nghệ chế tạo mạch vi điện tử

Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm

 

Electronics and Telecommunication

Hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu scada trong hệ thống điện

Phân tích và điều khiển hệ phi tuyến

Cơ sở hệ thống điều khiển quá trình

Phân tích chế độ xác lập hệ thống điện

Mạng nơ ron và ứng dụng trong xử lý tín hiệu