(024) 38684569

Shopping Cart

0 item(s) - 0VND
Your shopping cart is empty!
Giáo trình Kiểm toán cơ bản
Giáo trình Kiểm toán cơ bản

Giáo trình Kiểm toán cơ bản

Brand: Manufacturer
Product Code: KT20
Availability: In Stock
75,000VND
Ex Tax: 75,000VND
Qty:

Cuốn sách được biên soạn theo phương châm tiếp cận và cập nhật được những thực tiễn mới nhất đang diễn ra tại thị trường dịch vụ kế toán, kiểm toán trong nước và quốc tế cũng như thay đổi của hệ thống pháp luật, chuẩn mực bổ sung và sửa đổi trong lĩnh vực kế toán - kiểm toán - tài chính. 

Giáo trình kết cấu thành 11 chương:

Chương 1. Tổng quan về kiểm toán

Chương 2. Báo cáo kiểm toán

Chương 3. Đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm pháp lý của kiểm toán viên

Chương 4. Mục tiêu kiểm toán

Chương 5. Bằng chứng kiểm toán

Chương 6. Chọn mẫu kiểm toán

Chương 7. Gian lận và sai sót, trọng yếu và rủi ro trong kiểm toán

Chương 8. Lập kế hoạch kiểm toán và các thủ tục phân tích

Chương 9. Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ

Chương 10. Kết thúc cuộc kiểm toán

Chương 11. Minh họa về một chu trình kiểm toán cơ bản: Kiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền 

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below: