(024) 38684569

Shopping Cart

0 item(s) - 0VND
Your shopping cart is empty!
Giáo trình Pháp luật đại cương
Giáo trình Pháp luật đại cương

Giáo trình Pháp luật đại cương

Brand: Manufacturer
Product Code: KT16
Availability: In Stock
30,000VND
Ex Tax: 30,000VND
Qty:

Giáo trình giới thiệu các kiến thức cơ bản về pháp luật, bao gồm các nội dung sau:

Chương 1. Nhập môn Pháp luật đại cương

Chương 2. Khái quát về nhà nước trong mối quan hệ với pháp luật

Chương 3. Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chương 4. Những vấn đề cơ bản về pháp luật

Chương 5. Các hệ thống pháp luật chủ yếu trên thế giới

Chương 6. Hệ thống pháp luật nước CHXHCN Việt Nam

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below: