(024) 38684569

Shopping Cart

0 item(s) - 0VND
Your shopping cart is empty!
Toán kinh tế
Toán kinh tế

Toán kinh tế

Brand: Manufacturer
Product Code: Toan2
Availability: In Stock
51,000VND
Ex Tax: 51,000VND
Qty:

Giáo trình được chia thành hai phần là Tối ưu hóa và Mô hình toán kinh tế.

Phần I: Tối ưu hóa

Tùy theo tính chất các thành phần của bài toán (miền ràng buộc, hàm mục tiêu, các hàm rằng buộc, các biến số, các tham số) mà người ta phân loại ra các lớp bài toán quy hoạch khác nhau: quy hoạch tuyến tính, quy hoạch phi tuyến, quy hoạch rời rạc (trường hợp riêng quan trọng là quy hoạch nguyên), quy hoạch động, quy hoạch tham số, quy hoạch đa mục tiêu. Các thuật toán được trình bày một cách cụ thể, dễ hiểu kèm theo các ví dụ minh họa

Phần II: Mô hình toán kinh tế

Trong phần này trình bày các bước xây dựng mô hình kinh tế và các mô hình kinh tế lớn, kinh tế nhỏ và kinh tế phát triển. Sau đó xét các mô hình kinh tế có nhiều ứng dụng trong thực tiễn là: phương pháp cân đối liên ngành, phương pháp sơ đồ mạng lưới, mô hình phục vụ đám đông bao gồm các nội dung từ xây dựng mô hình đến các phương pháp giải quyết và các ví dụ thực tiễn minh họa.

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below: