(024) 38684569

Shopping Cart

0 item(s) - 0VND
Your shopping cart is empty!
THỐNG KÊ CÔNG NGHIỆP HIỆN ĐẠI VỚI ỨNG DỤNG VIẾT TRÊN  R, MINITAB VÀ JMP
THỐNG KÊ CÔNG NGHIỆP HIỆN ĐẠI VỚI ỨNG DỤNG VIẾT TRÊN  R, MINITAB VÀ JMP

THỐNG KÊ CÔNG NGHIỆP HIỆN ĐẠI VỚI ỨNG DỤNG VIẾT TRÊN R, MINITAB VÀ JMP

Product Code: toan23
Availability: In Stock
280,000VND
Ex Tax: 280,000VND
Qty:

Thống Kê Trong Thực Tiễn là một loạt sách giáo khoa quốc tế quan trọng, cung cấp nền tảng và chi tiết các khái niệm, phương pháp thống kê và các bài toán nghiên cứu thực tiễn với giải pháp trong các lĩnh vực cụ thể của khảo sát và nghiên cứu khoa học. Với động cơ có ý nghĩa thực tiễn, mạnh mẽ và nhiều ví dụ thực tế với lời giải, các cuốn sách trình bày theo cách dễ hiểu, thực tế các phương thức nhằm để lựa chọn và sử dụng một cách thích hợp các kỹ thuật thống kê cho một lĩnh vực thực tế chuyên biệt trong từng chủ đề của mỗi lĩnh vực lý thuyết. Những cuốn sách này cung cấp hỗ trợ thống kê cho các chuyên gia và nhà nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực làm việc và môi trường nghiên cứu khác nhau; gồm y và dược học, ngành công nghiệp, tài chính và thương mại, dịch vụ công, khoa học Trái Đất và khoa học môi trường, v.v. Loạt sách cũng cung cấp hỗ trợ cho sinh viên theo học các khóa học Thống Kê Ứng Dụng đối với các lĩnh vực trên. Sinh viên tốt nghiệp cần được trang bị kiến thức thống kê tử tế để làm việc đã dẫn đến các khóa học như vậy ngày càng phổ biến ở các trường đại học và cao đẳng.

Cuốn sách này viết về Thống Kê Công Nghiệp Hiện Đại và các ứng dụng, sử dụng phần mềm R và MINITAB. Nó là ấn bản thứ hai được mở rộng từ cuốn sách mang tên Thống Kê Công Nghiệp Hiện Đại:

Thiết kế và Quản lý Chất lượng và Độ tin cậy, nhà xuất bản Wadsworth Duxbury năm 1998. Cấu trúc sư phạm của cuốn sách kết hợp cách tiếp cận thực tế với nền tảng lý thuyết và sự hỗ trợ của máy tính. Quyển sách được soạn cho sinh viên và giảng viên có quan tâm tới việc nghiên cứu các phương pháp hiện đại bằng cách kết hợp cả ba yếu tố trên.

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below: