(024) 38684569

Shopping Cart

0 item(s) - 0VND
Your shopping cart is empty!
Giáo trình kinh tế vận hành hệ thống
Giáo trình kinh tế vận hành hệ thống

Giáo trình kinh tế vận hành hệ thống

Brand: Manufacturer
Product Code: KT17
Availability: In Stock
89,000VND
Ex Tax: 89,000VND
Qty:

Giáo trình cung cấp những kiến thức cơ bản về phương pháp phân phối tối ưu giữa các tổ máy trong nhà máy nhiệt điện và phân phối tối ưu giữa các nhà máy trong hệ thống điện. Giáo trình còn giới thiệu một số vấn đề liên quan đến vấn đề kinh tế và tổ chức sản xuất trong nhà máy nhiệt điện cũng như hệ thống điện như lập kế hoạch sản xuất, kế hoạch sửa chữa, kế hoạch giá thành... dự trữ tối ưu cho hệ thống, độ tin cậy của hệ thống.

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below: