(024) 38684569

Shopping Cart

0 item(s) - 0VND
Your shopping cart is empty!
Giáo trình các phương pháp tối ưu
Giáo trình các phương pháp tối ưu

Giáo trình các phương pháp tối ưu

Brand: Manufacturer
Product Code: TT2
Availability: In Stock
52,000VND
Ex Tax: 52,000VND
Qty:

Giáo trình trình bày các phương pháp tối ưu tiêu biểu và có nhiều ứng dụng để giải quyết các bài toán nảy sinh trong thực tế. Để nắm được nội dung của giáo trình, người đọc chỉ cần có những kiến thức cơ bản của đại số tuyến tính và giải tích cổ điển.

Giáo trình gồm 6 chương:

-         Chương 1 trình bày một số khái niệm và kết quả cơ bản của giải tích lồi cần dùng đến trong các chương sau.

-         Chương 2: mô hình toán học của bài toán tối ưu và điều kiện tồn tại nghiệm.

-         Chương 3: trình bày Quy hoạch tuyến tính.

-         Chương 4: một trường hợp đặc biệt của quy hoạch tuyến tính nhưng được ứng dụng rất nhiều là Bài toán vận tải.

-         Chương 5: dành cho Quy hoạch nguyên.

-         Chương 6: các phương pháp giải bài toán quy hoạch phi tuyến

-         Phần cuối của cuốn sách là danh mục từ khóa trong đó tên các khái niệm được sắp xếp theo thứ tự chữ cái đầu kèm theo trang cần tìm.

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below: