(024) 38684569

Shopping Cart

0 item(s) - 0VND
Your shopping cart is empty!
Hóa học đại cương
Hóa học đại cương

Hóa học đại cương

Brand: Manufacturer
Product Code: HH3
Availability: In Stock
67,000VND
Ex Tax: 67,000VND
Qty:

Ngoài những nội dung truyền thống, cuốn sách này có những điểm mới so với các giáo trình trước đây như: - Dùng nhiều hình vẽ và ảnh minh họa để cuốn sách thêm sinh động. - Trong phần liên kết hóa học, so với các giáo trình trước đã trình bày thêm: thuyết cộng hưởng, điện tích hình thức, thuyết VSEPR của Gillespie… - Trong phần nhiệt động học đã đưa thêm một số khái niệm mới như entropi nội sinh, entropi trao đổi để trình bày nguyên lý hai một cách tổng quát và lôgic hơn…

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below: