(024) 38684569

Shopping Cart

0 item(s) - 0VND
Your shopping cart is empty!
Quang điện tử và thông tin quang sợi
Quang điện tử và thông tin quang sợi

Quang điện tử và thông tin quang sợi

Brand: Manufacturer
Product Code: VL14
Availability: In Stock
115,000VND
Ex Tax: 115,000VND
Qty:

Vào đầu thiên niên kỷ mới, chương trình đào tạo Kỹ sư Vật lý ở trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã có sự thay đổi sâu sắc, phù hợp với xu hướng phát triển khoa học công nghệ trong thời kỳ mới. Để đáp ứng sự thay đổi đó, môn học "Quang điện tử và thông tin quang sợi" đã được đưa vào chương trình giảng dạy.

Giáo trình "Quang điện tử và thông tin quang sợi" được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về nguyên lý, phương pháp, linh kiện thiết bị truyền và xử lý tín hiệu quang. Trước khi giới thiệu tóm tắt nội dung giáo trình, chúng tôi giới thiệu ngắn gọn dưới đây quá trình nghiên cứu phát triển kỹ thuật thông tin quang.

Giáo trình "Quang điện tử và thông tin quang sợi" được chúng tôi biên soạn dưới dạng "các bài giảng" và đã được giảng dạy cho sinh viên Kỹ sư Vật lý từ 15 năm nay,  gồm tám chương: 

Chương 1 trình bày về quá trình truyền dẫn sóng quang trong môi trường; 

Chương 2 giới thiệu về linh kiện dẫn sóng quang bản phẳng; 

Chương 3 nói về sợi quang và quá trình truyền sóng trong sợi quang. Để bạn đọc dễ dàng hiểu được những linh kiện quang điện tử.

Chương 4 chúng tôi trình bày tóm tắt một số kiến thức cơ sở về vật lý bán dẫn. Các chương tiếp theo giới thiệu các linh kiện quang điện tử, từ nguyên lý, cấu tạo đến các tính chất đặc trưng, ứng dụng: 

Chương 5 -Điốt phát quang; 

Chương 6 -Laze bán dẫn; 

Chương 7 -Các loại linh kiện thu quang. Chương cuối cùng, 

Chương 8 trình bày về các hệ thông tin quang sợi.

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below: