(024) 38684569

Shopping Cart

0 item(s) - 0VND
Your shopping cart is empty!
Bài giảng Hình học họa hình
Bài giảng Hình học họa hình

Bài giảng Hình học họa hình

Brand: Manufacturer
Product Code: Cokhi5
Availability: In Stock
34,000VND
Ex Tax: 34,000VND
Qty:

Ngoài phần mở đầu giới thiệu các phép chiếu, như chiếu xuyên tâm và chiếu song song, phần còn lại được chia làm 8 chương, trong đó chia làm bốn phần là: A. Điểm, đường thẳng và mặt phẳng B. Phương pháp biến đổi hình chiếu C. Đường và mặt D. Khai triển các mặt Trong đó, phần “Điểm, đường thẳng và mặt phẳng” là phần cơ bản. Vì các hình (các mặt) đều được xây dựng từ các yếu tố cơ bản là: điểm, đường thẳng và mặt phẳng. Vì vậy, nếu nắm được phần này thì đến các phần sau sẽ thuận lợi và dễ dàng. Phần “Biến đổi hình chiếu” giới thiệu một số phép biến hình, để đưa các hình đã cho ở vị trí bất kỳ tới vị trí đặc biệt đối với các mặt phẳng hình chiếu, để giải một số bài toán. Tức là, bằng cách biến đổi hình chiếu, có thể chuyển một số bài toán khó trở thành các bài toán dễ hơn. Phần “Đường và mặt” cũng là phần quan trọng. Trong đó giới thiệu cách biểu diễn các mặt (đa diện và các mặt cong thường gặp) và tìm giao của các mặt đó. Đây là những nội dung quan trọng, nó chuẩn bị cho việc học môn vẽ kỹ thuật sau này. Phần “Khai triển các mặt” có tính tương đối độc lập so với các phần khác và nó có ứng dụng trong những lĩnh vực riêng.

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below: