(024) 38684569

Shopping Cart

0 item(s) - 0VND
Your shopping cart is empty!
Đánh giá hiệu năng mạng
Đánh giá hiệu năng mạng

Đánh giá hiệu năng mạng

Brand: Manufacturer
Product Code: CNTT12
Availability: In Stock
45,000VND
Ex Tax: 45,000VND
Qty:

Sách được bố cục thành sáu chương, trong đó hai chương đầu đề cập đến các khái niệm cơ bản nhất của đánh giá hiệu năng mạng và các kiến thức cơ bản về xác suất thống kê và các tiến trình ngẫu nhiên.

Hai chương tiếp theo trình bày các khái niệm về hàng đợi và mạng hàng đợi, cách sử dụng chúng để đánh giá hiệu năng của các hệ thống trong thực tế.

Hai chương cuối cùng trình bày các khái niệm về chất lượng dịch vụ và các kỹ thuật mô phỏng cùng với các công cụ được sử dụng rộng rãi hiện nay.

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below: