(024) 38684569

Shopping Cart

0 item(s) - 0VND
Your shopping cart is empty!
Bài tập nhà máy nhiệt điện
Bài tập nhà máy nhiệt điện

Bài tập nhà máy nhiệt điện

Brand: Manufacturer
Product Code: CNNL1
Availability: In Stock
29,000VND
Ex Tax: 29,000VND
Qty:

Cuốn sách gồm 7 chương: Chương 1: Tính kinh tế nhiệt và các chỉ số năng lượng cùng các đặc tính của những thiết bị cơ bản trong nhà máy nhiệt điện. Chương 2: Tính toán ảnh hưởng của các sự thay đổi trong sơ đồ nhiệt đến hiệu quả kinh tế của thiết bị tuabin. Chương 3: Sản xuất nhiệt để đáp ứng nhu cầu công nghiệp và dân dụng. Chương 4: Các thiết bị phụ của nhà máy nhiệt điện Chương 5: Nhà máy đồng phát nhiệt và điện ở các xí nghiệp công nghiệp sử dụng các nguồn năng lượng thứ cấp. Chương 6: Các chế độ vận hành của nhà máy nhiệt điện, chế độ tối ưu của nó. Chương 7: Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của nhà máy điện

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below: