(024) 38684569

Shopping Cart

0 item(s) - 0VND
Your shopping cart is empty!
Bài tập hóa học đại cương
Bài tập hóa học đại cương

Bài tập hóa học đại cương

Brand: Manufacturer
Product Code: HH19
Availability: In Stock
62,500VND
Ex Tax: 62,500VND
Qty:

Cuốn sách gồm 11 chương, mỗi chương gồm 3 phần: Tóm tắt lý thuyết, Câu hỏi và bài tập, Đáp án và hướng dẫn giải. Phần tóm tắt lý thuyết nhắc lại các nội dung chính của mỗi chương, phần câu hỏi và bài tập nhằm giúp cho sinh viên tự mình kiểm tra mức độ tiếp thu các kiến thức đã học.

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below: