(024) 38684569

Shopping Cart

0 item(s) - 0VND
Your shopping cart is empty!
Vật liệu kỹ thuật (chế tạo, cấu trúc, tính chất, lựa chọn và ứng dụng)
Vật liệu kỹ thuật (chế tạo, cấu trúc, tính chất, lựa chọn và ứng dụng)

Vật liệu kỹ thuật (chế tạo, cấu trúc, tính chất, lựa chọn và ứng dụng)

Brand: Manufacturer
Product Code: CNVL28
Availability: In Stock
195,000VND
Ex Tax: 195,000VND
Qty:

Cuốn sách Vật liệu Kỹ thuật trong tay bạn, trước hết là một giáo trình trợ giúp công việc đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật Vật liệu và các chuyên ngành kỹ thuật khác như Cơ khí Chế tạo máy, Cơ khí Động lực, Kỹ thuật Tàu thủy, Kỹ thuật Hàng không, Máy và Thiết bị Công nghiệp Hóa chất – Dầu khí; đồng thời cũng là tài liệu tham khảo tốt cho những ai cần bổ sung, nâng cao kiến thức của mình về vật liệu.

Bố cục của cuốn sách gồm hai phần chính: phần I – chế tạo vật liệu và phần II – vật liệu kỹ thuật với các nội dung chủ yếu sau:

1.    Chế tạo vật liệu

Nội dung này được trình bày trong các chương 2, 3 và 4, đề cập đến các phương pháp chế tạo những vật liệu cơ bản gồm: vật liệu kim loại, vật liệu hữu cơ, vật liệu vô cơ – ceramic.

Trước đó, chương 1 có nội dung về cơ sở nhiệt động học vật liệu gồm: định luật nhiệt động học 1 và 2, các hàm nhiệt động học phù trợ, biến đổi entanpi H, biến đổi entropi S, cân bằng pha, cân bằng phản ứng hóa học.

2.    Cấu trúc vật liệu

Nội dung này được đặt trong chương 5, giới thiệu các vấn đề về liên kết nguyên tử trong vật liệu, cấu trúc tinh thể và vô định hình, ảnh hưởng của dạng liên kết đến cấu trúc và tính chất của tinh thể, khuyết tật mạng tinh thể, ảnh hưởng của thành phần hoá học và các dạng gia công đến tổ chức, tính chất vật liệu. 

...

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below: