(024) 38684569

Shopping Cart

0 item(s) - 0VND
Your shopping cart is empty!
Mô phỏng số quá trình biến dạng
Mô phỏng số quá trình biến dạng

Mô phỏng số quá trình biến dạng

Brand: Manufacturer
Product Code: cokhi25
Availability: In Stock
38,000VND
Ex Tax: 38,000VND
Qty:

Giáo trình bao gồm 5 chương, nội dung bao trùm toàn bộ các kiến thức cơ bản về mô hình hóa và mô phỏng số quá trình tạo hình. Chương 1 giới thiệu về những phương pháp tạo hình bằng biến dạng dẻo, vai trò của mô hình hóa và mô phỏng số. Chương 2 trình bày lý thuyết cơ bản và nâng cao của phương pháp phần tử hữu hạn. Chương 3 giới thiệu cơ bản các phần mềm thiết kế mô hình hình học như catia và các phần mềm ứng dụng mô phỏng như Ansys, Deform 3D, Dynaform... Chương 4 trình bày các kiến thức cơ bản về cơ học vật liệu và các thông số chính ảnh hưởng đến quá trình biến dạng. Chương 5 trình bày các bái toán minh họa, từ mô phỏng bái toán kết cấu, bài toán biến dạng tấm, khối cho đến bài toán phá hủy.

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below: