(024) 38684569

Shopping Cart

0 item(s) - 0VND
Your shopping cart is empty!
Động lực học vận hành của đầu máy toa xe
Động lực học vận hành của đầu máy toa xe

Động lực học vận hành của đầu máy toa xe

Brand: Manufacturer
Product Code: VL11
Availability: In Stock
250,000VND
Ex Tax: 250,000VND
Qty:

Động lực học vận hành là một trong những Bộ môn Khoa học chủ yếu và đặc trưng nhất, định hình nên nền tảng học thuật chuyên ngành Đầu máy Toa xe. Điều đó càng trở nên rõ ràng và bức thiết, khi cần có những lý giải khoa học xác đáng hơn nữa, làm cơ sở cho những nỗ lực phải được thực thi, nhằm nâng cao tốc độ vận hành của các đoàn tàu, tạo nên một bứt phá mang tính điển hình, đem đến sự thay đổi về chất của Đường sắt đương đại, góp phần đưa Giao thông Vận tải đạt tới một cấp độ phát triển cao hơn khi bước vào thế kỷ đầu tiên của thiên niên kỷ mới.

Cuốn Động lực học vận hành của Đầu máy Toa xe được xuất bản lần này gồm hai phần:

* Phần thứ nhất, bàn về Dao động của Đầu máy Toa xe. Sau khi tiến hành phân tích, lựa chọn phương pháp nghiên cứu của môn học, đã tập trung làm rõ những cơ sở lý thuyết mà trước hết là những đặc trưng động hình học và động lực học, trong mối tương tác hết sức đặc thù giữa bánh xe và ray, làm căn cứ cho việc xây dựng mô hình, thiết lập và giải các bài toán dao động của Đầu máy Toa xe, nhằm xác định được các tính năng Động lực học vận hành của chúng khi vận hành trên vùng đường thẳng.

* Phần thứ hai, là các chuyên đề mang tính ứng dụng, được biên tập lại từ những gì đã được trình bày trong cuốn Các tiêu chí Động học và Động lực học của Đầu máy Toa xe,
do Nhà xuấtbản Giao thông Vận tải ấn hành năm 2006. Trong đó tập trung phân tích và làm rõ những yếu tố mang tính quyết định đối với các tiêu chí chất lượng vận hành của Đầu máy Toa xe, đặc biệt là những phân tích sâu hơn về các tiêu chí an toàn chống lật tàu và an toàn chống trật ray. Đó cũng là những nội dung mấu chốt nhất, cần được bàn định về động lực học vận hành của Đầu máy Toa xe khi chúng vận hành trên các vùng đường cong.

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below: