(024) 38684569

Cơ sở máy CNC
Cơ sở máy CNC

Cơ sở máy CNC

Brand: Manufacturer
Product Code: CNVL30
Availability: In Stock
108,000VND
Ex Tax: 108,000VND
Qty:

Với mục đích cung cấp những kiến thức cơ bản có tính hệ thống cho người học về Cơ sở máy CNC, nhóm tác giả đã biên soạn giáo trình này với các nội dung: Chuyển động tạo hình của máy công cụ; Sơ đồ cấu trúc động học máy công cụ; Các cơ cấu truyền dẫn đặc trưng của máy công cụ; Nguyên tắc cấu trúc động học của máy công cụ CNC;Các đặc trưng của máy CNC; Các cụm truyền dẫn cơ bản và kết cấu đặc trưng; Các loại điều khiển và điều khiển quỹđạo trên máy CNC; Nguồn động lực của máy CNC; Các phương pháp lập trình NC. Trên lĩnh vực này cũng đã có một số cuốn sách được xuất bản với giá trị học thuật cao và đóng vai trò chủ đạo trong công tác giảng dạy, đào tạo của các trường đại học và cao đẳng khoa học công nghệ cũng như các cơ sở dạy nghề. Tuy nhiên, tính cập nhật và hệ thống của những đầu sách đã có chưa đáp ứng được sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ gia công điều khiển theo chương trình số, nhất là vấn đề hệ thống hóa theo tiến trình đào tạo liên thông. Điều này gợi mở cho những người làm sách biên soạn một tài liệu có tính cơ bản và hệ thống hơn, cố gắng cập nhật ở mức sát nhất các thành tựu của khoa học và công nghệ đương đại đồng thời có định hướng ứng dụng cao trong sản xuất thực tế.

Nhằm truyền thụ các kiến thức, hình thành các kỹ năng và thói quen cơ bản trong thực hành gia công điều khiển theo chương trình số CNC theo tiến trình từ cơ bản đến nâng cao và liên tục phát triển, cuốn sách được biên soạn với nội dung bao gồm 8 chương, đặc biệt chú trọng các kiến thức về hệ thống cấu trúc, nguồn động lực, hệ thống khí nén trên máy công cụ CNC, cơ sở của kỹ thuật điều khiển theo chương trình số và lập trình CNC. Ngoài ra, các nội dung bao gồm lập trình cơ bản và nâng cao trong công nghệ Tiện và Phay CNC cũng được trình bày chi tiết. Nhiều hình ảnh minh họa trong cuốn sách được các tác giả tham khảo từ các nguồn tài liệu của các học giả trong và ngoài nước (liệt kê trong mục tài liệu tham khảo), đặc biệt nhóm tác giả đã sử dụng phần mềm MTS của hãng MTS GmbH và các tài liệu đi kèm để minh họa cho một số nội dung và bài tập. 

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below: