(024) 38684569

Phân tích công cụ
Phân tích công cụ

Phân tích công cụ

Brand: Manufacturer
Product Code: HH57
Availability: In Stock
91,000VND
Ex Tax: 91,000VND
Qty:

Cuốn sách Phân tích công cụ được tác giả biên soạn với nội dung bao trùm mã học phần CH3323 cho môn học Phân tích công cụ được giảng dạy tại Viện Kỹ thuật hóa học, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội để sử dụng làm giáo trình học tập cho sinh viên.

Cuốn sách bao gồm 10 chương được chia làm bốn phần với các nội dung chính như sau:

− Phần I: Đại cương về phân tích công cụ, trình bày khái quát về các phương pháp phân tích công cụ.

− Phần II: Các phương pháp phân tích quang học, bao gồm các chương 1, 2, 3, 4 trình bày các phương pháp phổ hấp thụ phân tử, phổ phát xạ nguyên tử và phổ hấp phụ nguyên tử.

− Phần III: Các phương pháp phân tích điện hóa, bao gồm các chương 5, 6, 7 trình bày các phương pháp điện thế, điện lượng và phân tích vôn - ampe.

− Phần IV: Các phương pháp tách, bao gồm các chương 8, 9, 10 trình bày các phương pháp chiết và sắc ký khí.

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below: