(024) 38684569

Kinh tế công nghệ phần mềm
Kinh tế công nghệ phần mềm

Kinh tế công nghệ phần mềm

Brand: Manufacturer
Product Code: toan24
Availability: In Stock
105,000VND
Ex Tax: 105,000VND
Qty:

Với sự phát triển bùng nổ hiện nay của công nghệ thông tin và nhu cầu sử  dụng các ứng dụng của phần mềm trong đời sống, phát triển phần mềm đã trở thành một ngành công nghiệp, với số các công ty tăng trưởng nhanh chóng cả về số lượng và số nhân viên. Trong bối cảnh đó, các nội dung kiến thức về kinh tế công nghệ phần mềm đã trở nên rất cần thiết cho sinh viên các trường đại học và các học viên cao học.

Năm 2014, trong Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK) phiên bản 3.0, tạm dịch “Hướng dẫn các kiến thức nền tảng của ngành
Kỹ thuật phần mềm
”, các tổ chức IEEE[1]và ACM[2]đã thống nhất đưa các nội dung về
Kinh tế công nghệ phần mềm như là một phần quan trọng trong kiến thức nền tảng của kỹ sư Kỹ thuật phần mềm. SWEBOK V3 (2014) đã dành Chương 12 để mô tả những nội dung nền tảng nhất của kinh tế công nghệ phần mềm – những kiến thức bắt buộc của kỹ sư kỹ thuật phần mềm.

Cuốn sách “Kinh tế Công nghệ phần mềm” này được biên soạn nhằm phục vụ công tác giảng dạy cho nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên năm cuối của các trường đại học kỹ thuật ngành Công nghệ thông tin hay Kỹ thuật phần mềm.

Nội dung sách là kết quả tổng hợp các tài liệu giảng dạy trong 5 năm của tác giả (từ năm 2012) cho sinh viên hệ đại học ngành Kỹ thuật phần mềm, học viên cao học các ngành Công nghệ thông tin và Kỹ thuật phần mềm tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội trong học phần “Kinh tế Công nghệ phần mềm” và nghiên cứu sinh ngành
Kỹ thuật phần mềm trong các học phần tiến sỹ “IT7510– Các quá trình công nghệ phần mềm”, “IT7561–Quản trị Công nghệ phần mềm”. Từ năm 2014, tác giả đã thực hiện chỉnh sửa nhiều lần và biên soạn lại các nội dung cập nhật các kiến thức, bám sát tài liệu SWEBOK 2014.

Nội dung cuốn sách bao gồm 6 chương: Tổng quan; Chi phí và giá bán; Phân tích tài chính; Một số phương pháp tiên tiến; Quản trị rủi ro; Một số chủ đề nâng cao. Các nội dung trong các chương 1, 2, 3, 5 và một phần chương 6 được sử dụng để giảng dạy cho sinh viên đại học và cao học ngành Kỹ thuật phần mềm và Công nghệ thông tin. Nội dung chương 4 và chương 6 được sử dụng làm các chủ đề nghiên cứu chuyên sâu của các nghiên cứu sinh ngành Kỹ thuật phần mềm.

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below: