(024) 38684569

Giáo trình hệ thống viễn thông
Giáo trình hệ thống viễn thông

Giáo trình hệ thống viễn thông

Brand: Manufacturer
Product Code: DTVT8
Availability: In Stock
85,000VND
Ex Tax: 85,000VND
Qty:

Môn học Hệ thống viễn thông được giảng dạy cho sinh viên ngành Điện tử – Viễn thông của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội từ nhiều năm nay. Môn học này nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức mang tính hệ thống về các hệ thống truyền dẫn viễn thông ở lớp vật lý trong mô hình bảy lớp OSI. Để phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập, tác giả biên soạn Giáo trìnhHệ thống viễn thông này theo đề cương môn học Hệ thống viễn thông của Viện Điện tử – Viễn thông, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Nội dung giáo trình trình bày từ các khái niệm cơ bản đến các hệ thống, kỹ thuật hiện đại ứng dụng trong thực tế, kèm theo là các ví dụ minh họa rất cụ thể. Giáo trình dành cho sinh viên năm thứ 4 ngành Điện tử – Viễn thông sau khi đã học các kiến thức cơ sở ngành như xử lý tín hiệu, trường điện từ, điện tử tương tự, thông tin vô tuyến, thông tin số.

Giáo trình gồm năm chương. Chương 1 – Tổng quan về hệ thống viễn thông: trình bày về các khái niệm cơ bản trong hệ thống viễn thông, đơn vị sử dụng trong hệ thống viễn thông, mô hình cơ bản của một hệ thống viễn thông, khái quát chung về thiết bị thu phát, về kênh truyền và các tham số kỹ thuật chính. Chương 2 – Hệ thống thông tin viba: trình bày một cách hệ thống và cô đọng nhất về thông tin viba số như khái niệm, đặc điểm của thông tin viba số, truyền sóng trong hệ thống thông tin viba, sơ đồ khối hệ thống thông tin viba, tính toán thiết kế tuyến thông tin viba. Chương 3 – Hệ thống thông tin vệ tinh: trình bày về khái niệm, chu kỳ và quỹ đạo vệ tinh, các định luật Kepler, khái niệm và đặc điểm của vệ tinh địa tĩnh, vệ tinh không địa tĩnh, kiến trúc vệ tinh, kiến trúc trạm mặt đất, đo lường điều khiển và bám vệ tinh TT&C, tính toán tuyến thông tin vệ tinh, ứng dụng của vệ tinh. Chương 4 – Hệ thống thông tin sợi quang: trình bày kiến trúc hệ thống thông tin sợi quang, sợi quang, tính toán thiết kế tuyến thông tin sợi quang. Chương 5 – Hệ thống thông tin di động: trình bày khái niệm về tế bào hay ô, tính toán nhiễu đồng kênh, nhiễu kênh lân cận trong hệ thống thông tin vô tuyến di động tế bào, kỹ thuật trải phổ, công nghệ CDMA trong hệ thống thông tin di động.

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below: