(024) 38684569

Giáo trình phân tích chất lượng môi trường
Giáo trình phân tích chất lượng môi trường

Giáo trình phân tích chất lượng môi trường

Product Code: MT2
Availability: In Stock
95,000VND
Ex Tax: 95,000VND
Qty:

Chất lượng môi trường và các vấn đề bảo vệ môi trường trong nhiều năm gần đây trở thành mối quan tâm của toàn nhân loại. Thế giới trong thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI đã chứng kiến những thảm họa môi trường xảy ra khắp nơi, hệ quả là chất lượng môi trường ngày càng bị suy giảm, ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường đã và đang xảy ra ở quy mô toàn cầu. Mối quan tâm về chất lượng môi trường đã trở thành thường trực trong cuộc sống hằng ngày với nhiều nghiên cứu về môi trường và chất lượng môi trường. Điều này dẫn đến yêu cầu về việc nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật phân tích trong phân tích chất lượng môi trường ngày càng phát triển.

Cuốn sách “Phân tích chất lượng môi trường là giáo trình chuyên ngành được biên soạn dành cho đối tượng là sinh viên, học viên sau đại học chuyên ngành
Môi trường của các trường cao đẳng và đại học khối kỹ thuật. Nội dung của giáo trình bao gồm năm chương. Chương 1 giới thiệu sơ bộ về chỉ thị môi trường và các thông số chất lượng môi trường nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản trong việc lựa chọn các thông số chất lượng môi trường phục vụ cho các mục tiêu đánh giá cụ thể. Chương 2, là chương chính của giáo trình, tổng hợp và giới thiệu cơ sở lý thuyết tổng quát cũng như các ứng dụng trong phân tích chất lượng môi trường của các kỹ thuật phân tích đi từ các phương pháp phân tích cổ điển như phương pháp phân tích khối lượng, phương pháp phân tích thể tích đến các kỹ thuật phân tích công cụ như quang, điện hóa, sắc ký. Chương 3 và chương 4 cung cấp một số kiến thức cơ bản liên quan đến xử lý mẫu và xử lý số liệu. Chương 5 giới thiệu các phương pháp phân tích cho từng nhóm thông số chất lượng môi trường không khí, nước và đất.

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below: